0903 44 66 22
0905 44 66 88
EN

Kontakt

Objednávky: 
 
 
 
Pripomienky, sťažnosti, ponuky na spoluprácu: 
 
 
foodtaxi@foodtaxi.sk
 
  
Sídlo spoločnosti:
 
S&K Enterprising s.r.o.
Račianska 87
831 02 Bratislava