0903 44 66 22
0905 44 66 88
EN

Nápoje


Nápoje či už alkoholické alebo nealkoholické Vám prinesiem podľa Vášho želania. Stačí zavolať na tel.č.: 0903 44 66 22 alebo 0905 44 66 88.

pri dovoze alkoholických nápojov a tabakových výrobkov môže kuriér žiadať predloženie občianskeho preukazu. Zakazuje sa predávať alkoholické a tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov.